Profesor Władysław Mielczarski

Wykłady

Strona główna

Wykłady przedmiotu European Energy Markets dla II stopnia studiów zarówno stacjonarnych, jak i zaocznych obejmują:

(1)  European Power Systems;

(2)   Polish Power System;

(3)   Main Market Rules;

(4)   Electricity Trade;

(5)   Customers - TPA;                 

(6)   Subsidized Markets;

(7)   Cost of Electricity with Calculator and Manual;

(8)   Energy Mix;

(9)   EU Emission Trade System;               

(10)  Cross border Trade.

Wykład Europejski Rynek Energii w języku polskim obejmuje:

(1)  Europejski system elektroenergetyczny;

(2)  Polski System Elektroenergetyczny;

(3)  Główne zasady rynkowe;

(4)  Handel energią;

(5)  Odbiorcy - TPA;

(6)  Rynki subsydiowane;

(7)  Koszt energii z kalkulatorem i instrukcją obsługi;

(8)  Technologie produkcji energii elektrycznej;

(9)  Europejski system handlu emisjami;

(10) Handel transgranicznyInstytut Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej przygotowuje studentów do wyzwań jakie czekają ich na rynku pracy prowadząc wykłady w języku polski i angielskim.

Materiały wykładowe mogą być wykorzystywane dla celów dydaktycznych i badawczych pod warunkiem podania źródła informacji. Użycie w celach komercyjnych wymaga zgody autora.

Bieżące

Książki

Badania

Doradztwo