Profesor Władysław Mielczarski

Doradztwo i konsulting

W dniu 17 lipca 2007 roku Komitet ds Przemysłu, Badań i Energii Parlamentu Europejskiego (European Parliament's Industry, Research and Energy Committee) zatwierdził nominację czterech koordynatorów projektów w dziedzinie energii na kadencję czteroletnią. Jednym z koordynatorów został nominowany profesor Władysław Mielczarski.


Jest on odpowiedzialny za rozwój elektroenergetycznych połączeń transgranicznych pomiędzy Niemcami i Polską oraz Polską i Litwą.


Coroczne raporty koordynatora są dostępne na stronie internetowej Komisji Europejskiej - DG Energy.

Koordynator europejski

W latach 1992-2000 profesor W. Mielczarski pracował na Monash University w Melbourne, największym uniwersytecie w Australii biorąc udział refromie energetyki i wprowadzeniu rynku energii elektrycznej. Doradzał  Regulator-General oraz Energy Industry Ombudsman. Przygotowywał regulacje prawne dotyczące funkcjonowania systemu w warunkach rynkowych, jak Distribution Code. W latach 1997-2003 współpracował z Ontario-Hydro Technology we wprowadzaniu rynku energii w prowincji Ontario.

W roku 1999 jako doradca wicepremiera L. Balcerowicza przygotowuje projekt rynku energii w Polsce, który po zatwierdzeniu przez rząd jest wprowadzany w kolejnych latach. W latach 2005-2007 jest doradcą ministra gospodarki przygotowując Program dla elektroenergetyki zmieniający strukturę sektora poprzez konsolidację firm oraz likwidujący kontrakty długoterminowe.

.

Doradztwo

European Energy Institute jest europejskim Think Tank w sprawach energetycznych skupiających siedemnastu profesorów z wiodących europejskich uniwersytetów.

Instytut doradza Komisji Europejskiej i rządom krajów członkowskich w rozwiązywaniu strategicznych problemów w zakresie energetyki.

Członkami Instytutu są ekonomiści: (1) P. Capros (GR); (2) J.M. Chevalier (FR); (3) J.M. Glachant (FR); (4) P. Kaderjak (HU); (5) D. Newbery (UK); (6) P. Ranci (IT); (7) N.H. von der Fehr (NO); (8) C. von Hirschhausen (DE); inżynierowie: (9) R. Belmans (BE); (10) W. D'haeseleer (BE); (11) H.J. Haubrich (DE); (12) W. Mielczarski (PL); (13) I. Perez-Arriaga (ES); oraz prawnicy: (14) L. Hancher (NL); (15) P.M. Mombaur (DE); (16) F.J. Säcker (DE); (17) van der Woude (NL).


European Energy Institute

Konferencja - EEM

W maju 2005 roku profesor W. Mielczarski organizuje pierwszą konferencję European Energy Market w Łodzi. Kolejne trzy konferencje odbywają się w Polsce: wrzesień 2005  Łódź; Warszawa  2006 i Kraków   2007.


Od 2008 roku konferencje odbywają się w kolejnych miastach Europy: Lizbona  2008; Leuven 2009; Madryt  2010; Zagrzeb  2011 i Florencja 2012. Kolejna konferencja EEM13 odbędzie się w Sztokholmie w dniach 28-30 maja 2013 roku.


Konferencja EEM jest największą tego typu konferencją w Europie gromadząc corocznie ponad 200 uczestników.

Strona główna

Publikacje

Książki

Badania

Wykłady