Konferencje


 

 

 

International Ukraine-Poland Seminar


Power quality in distribution networks with distributed generation

Kiev, July 4-5, 2019

 

  Autorzy Tytuł DOI
1. Sayenko Y., Wasiak I. Research of power quality in distribution networks with distributed generation in joint Ukraine-Poland scientific project 10.32073/iepl.2019.01
2. Kelm P., Pawełek R., Wasiak I., Mienski R. Innowacyjne technologie wdrożone w Laboratorium Generacji Rozproszonej w Instytucie Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej 10.32073/iepl.2019.02
3. Wasiak I., Mienski R., Szypowski M., Kelm P., Małaczek M., Urbanek P., Pawełek R, Wędzik A. Zarządzanie pracą sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia z uwzględnieniem aktywnej roli prosumenta 10.32073/iepl.2019.03
4. Саєнко Ю., Молчан А. Імітаційне моделювання вітрової електростанціії для дослідження несиносоїдності і коливань напруги 10.32073/iepl.2019.04
5. Białas H., Pawełek R., Wasiak I. Udział farmy wiatrowej w regulacji napięcia i częstotliwości 10.32073/iepl.2019.05
6. Саєнко Ю., Молчан А. Вплив турбулентності вітрового потоку на несинусоїдність напруги мережі в точці загально підключення вітроустановки 10.32073/iepl.2019.06
7. Sayenko Y., Kalyuzhniy D., Bolgov V. New way to identify and assess voltage unbalance emission sources in three-phase three-wire electrical network 10.32073/iepl.2019.07
8. Miroshnyk O., Nikishin D., Tugay Y. The unbalanced regimes in systems of household electric power consumers 10.32073/iepl.2019.08
9. Саєнко Ю., Бараненко Т. Моделювання кривих напруги в електричних мережах з різкозмінним навантаженням 10.32073/iepl.2019.09
10. Горпинич О., Голубятник О. Застосування суперконденсаторів для покращення якості напруги в електричних мережах із сонячними панелями 10.32073/iepl.2019.10
11. Małaczek M., Wasiak I. Praca wyspowa jako środek poprawy jakości zasilania w sieci dystrybucyjnej z generacją rozproszoną 10.32073/iepl.2019.11
12. Urbanek P., Wasiak I., Pawełek R. Sterowania mocą czynną w instalacji prosumenckiej za pomocą zasobnika energii elektrycznej 10.32073/iepl.2019.12
13. Wasiak I., Pawelek R., Kelm P. Power quality improvement as an ancillary service of energy storage system applied in low voltage microgrids 10.32073/iepl.2019.13
14. Dylicka P., Pawełek R. Analiza pracy mikroturbiny gazowej w mikrosystemie energetycznym 10.32073/iepl.2019.14
15. Tugay D., Sayenko Y., Kolontaevsky Y., Shkurpela A. Distributed solar photovoltaic power station conversion system with power filtration function 10.32073/iepl.2019.15
16. Tiutiunnyk F., Kozyrskyi V., Tugai I. Tensor-based approach in modeling  of power systems with distributed  generation for stability analysis task 10.32073/iepl.2019.16
17. Кузнецов В., Сабарно Л., Кошман В., Севастюк І. Розробка імітаційної моделі пристроїв релейного захисту для мереж з розподіленою генерацією 10.32073/iepl.2019.17
18. Yahup V., Yahup K., Diakov Y., Sayenko Y. Simulation of the circuit with a rectifying element for analysis of the phenomenon of power paradox 10.32073/iepl.2019.18
19. Кучанський В., Мельничук В., Лиховид Ю. Використання керованих шунтувальних реакторів для попередження перенапруг в несиметричних режимах електричних мереж 10.32073/iepl.2019.19
20. Kharchenko V., Rozhkov P., Baranenko T., Bakunin O., Kariuk A. Development of a universal mathematical model of high pressure discharge lamps 10.32073/iepl.2019.20
21. Саєнко Ю., Бараненко Т., Любарцев В. Використання нейронних мереж для вирішення задачі оптимізації режимів реактивної потужності 10.32073/iepl.2019.21
22. Pliuhin V., Gariazha V., Korobka V., Baranenko T. Object-oriented approach to induction motor design 10.32073/iepl.2019.22
23. Шполянський О. Зниженя перенапруг та аперіодичних струмів при підключенні леп 750 кВ за допомогою пристроїв керованної комутації 10.32073/iepl.2019.23
24. Черкашина В. Вплив оптимізації перерізів проводів повітряних ліній на регламент реконструкцій розподільних електричних мереж 10.32073/iepl.2019.24