Pracownicy INSTYTUTU ELEKTROENERGETYKI


 

 Zespół Sieci Elektroenergetycznych

tytuł, imię i nazwisko stanowisko telefon e-mail

prof. dr hab. inż. Irena Wasiak

kierownik Zespołu

profesor 42/ 631 25 90 irena.wasiak@p.lodz.pl

prof. dr hab. inż. Władysław Mielczarski

profesor 42/ 631 26 07 wladyslaw.mielczarski@p.lodz.pl

prof. dr hab. inż. Yuriy Sayenko

profesor 42/ 631 25 88 yuri.sayenko@p.lodz.pl
       
dr hab. inż. Andrzej Wędzik adiunkt 42/ 631 26 08 andrzej.wedzik@p.lodz.pl
dr hab. inż. Andrzej Kanicki, prof. uczelni emerytowany profesor   andrzej.kanicki@p.lodz.pl
dr inż. Paweł Kelm adiunkt 42/ 631 25 88 pawel.kelm@p.lodz.pl
dr inż. Przemysław Markiewicz adiunkt 42/ 631 25 93 przemyslaw.markiewicz@p.lodz.pl
dr inż. Rozmysław Mieński adiunkt 42/ 631 25 87 rozmyslaw.mienski@p.lodz.pl
dr inż. Marek Mończyk adiunkt 42/ 631 26 04 marek.monczyk@p.lodz.pl
dr inż. Tomasz Siewierski adiunkt 42/ 631 26 08 tomasz.siewierski@p.lodz.pl
dr inż. Roman Sikora adiunkt 42/ 631 25 95 roman.sikora@p.lodz.pl
dr inż. Michał Szypowski adiunkt 42/ 631 25 87 michal.szypowski@p.lodz.pl
dr inż. Przemysław Tabaka adiunkt 42/ 631 26 10 przemyslaw.tabaka@p.lodz.pl
dr inż. Michał Małaczek adiunkt 42/ 631 25 94  michal.malaczek@p.lodz.pl
dr inż. Józef Wiśniewski emerytowany adiunkt   jozef.wisniewski@p.lodz.pl
mgr inż. Aleksandra Baczyńska doktorant   aleksandra.baczynska@dokt.p.lodz.pl
mgr inż. Hubert Białas doktorant   hubert.bialas@dokt.p.lodz.pl
mgr inż. Dawid Chudy doktorant   dawid.chudy@dokt.p.lodz.pl
mgr inż. Adam Leśniak doktorant   adam.lesniak@dokt.p.lodz.pl
mgr inż. Robert Nawrot doktorant   robert.nawrot@dokt.p.lodz.pl

mgr inż. Waldemar Niewiadomski

doktorant    waldemar.niewiadomski@dokt.p.lodz.pl

mgr inż. Przemysław Urbanek

doktorant    przemyslaw.urbanek@edu.p.lodz.pl

 

 Zespół Elektrowni
tytuł, imię i nazwisko stanowisko telefon e-mail

dr inż. Janusz Buchta

kierownik Zespołu

adiunkt 42/ 631 25 97 janusz.buchta@p.lodz.pl
prof. dr hab. inż. Maciej Pawlik profesor senior    maciej.pawlik@p.lodz.pl
dr inż. Tomasz Kotlicki adiunkt 42/ 631 25 91 tomasz.kotlicki@p.lodz.pl
dr inż. Andrzej Oziemski adiunkt 42/ 631 25 91 andrzej.oziemski@p.lodz.pl
dr inż. Mariusz Pawlak adiunkt 42/ 631 25 91  mariusz.pawlak@p.lodz.pl

 

 Zespół Wysokich Napięć
tytuł, imię i nazwisko stanowisko telefon e-mail

dr hab. inż. Tomasz Piotrowski

                              kierownik Zespołu

adiunkt 42/ 631 26 75 tomasz.piotrowski@p.lodz.pl
dr hab. inż. Paweł Rózga, prof. uczelni profesor 42/ 631 26 76 pawel.rozga@p.lodz.pl
dr inż. Małgorzata Binek adiunkt 42/ 631 26 79 malgorzata.binek@p.lodz.pl
mgr inż. Filip Stuchała asystent 42/ 631 26 80 filip.stuchala@dokt.p.lodz.pl
mgr inż. Artur Klarecki doktorant   artur.klarecki@dokt.p.lodz.pl
mgr inż. Bartłomiej Pasterniak doktorant   bartlomiej.pasterniak@dokt.p.lodz.pl
mgr inż. Konrad Strzelecki doktorant   konrad.strzelecki@dokt.p.lodz.pl

 

 Zespół Transportu i Przetwarzania Energii
tytuł, imię i nazwisko stanowisko telefon e-mail
dr hab. inż. Sławomir Barański

kierownik Zespołu

adiunkt 42/ 631 26 02 slawomir.baranski@p.lodz.pl
dr inż. Piotr Błaszczyk adiunkt 42/ 631 26 01 piotr.blaszczyki@p.lodz.pl
dr inż. Michał Kopeć adiunkt   michal.kopec@.p.lodz.pl
mgr inż. Mariusz Grąd doktorant    

 

 Sekretariat Instytutu
tytuł, imię i nazwisko stanowisko telefon e-mail
mgr Joanna Soboń-Bobka starszy specjalista - egzaminy dyplomowe 42/ 631 25 96 joanna.sobon-bobka@p.lodz.pl
Beata Kowalska samodzielny referent 42/ 631 25 96 beata.kowalska@p.lodz.pl
Anna Misiurska samodzielny referent

42/ 631 25 65

42/ 631 25 90

anna.misiurska@p.lodz.pl

 

 Pracownicy inżynieryjno-techniczni
tytuł, imię i nazwisko stanowisko telefon e-mail
dr inż. Ryszard Pawełek starszy specjalista 42/ 631 25 96 ryszard.pawelek@p.lodz.pl

mgr inż. Hubert Białas

samodz. referent tech.   hubert.bialas@p.lodz.pl
 inż. Janusz Dzirba spec. elektryk 42/ 631 25 99 janusz.dzirba@p.lodz.pl
 mgr inż. Dariusz Hantsz spec. elektryk 42/ 631 26 77 dariusz.hantsz@p.lodz.pl
 Andrzej Miłek spec. inż.-tech. 42/ 631 26 05 andrzej.milek@p.lodz.pl
 Marcin Smuk st. technik 42/ 631 25 91 marcin.smuk@p.lodz.pl