Instytut Elektroenergetyki PŁ

 Zakład

 Zakład Sieci Elektroenergetycznych

 Tytuł, imię i nazwisko

 dr inż. Paweł Kelm

 Stanowisko

 adiunkt

 Telefon służbowy  42 631-25-88
 e-mail  pawel.kelm@p.lodz.pl
 pokój  Bud. A11, pok. 209
 Sylwetka naukowa

 

 

Obszary zainteresowań badawczych

mikrosystemy, zasobniki energii, generacja rozproszona, jakość energii elek­trycznej, technika świetlna.

 

Udział w grantach

2013 - 2016

 

międzynarodowym program COTEVOS – “Concepts, Capacities and Methods for Testing EV systems and their interOperability within the Smartgrids” (w ramach 7 Programu Ramowego UE )

2010 - 2013

 

międzynarodowy program DERri – „Distributed Energy Resources Research Infrastructure” (w ramach 7 Programu Ramowego UE )

 

Wykształcenie

2004 - 2012

Politechnika Łódzka. Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki. Dyscyplina Elektrotechnika, specjalność Technika Świetlna. Tytuł rozprawy doktorskiej: „Kształtowanie bryły fotometrycznej wieloźródłowej oprawy oświetleniowej z diodami elektroluminescencyjnymi”

1998 - 2003

Politechnika Łódzka. Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki. Kierunek Elektrotechnika.
Specjalizacje:

1. Elektroenergetyka (Technika Oświetleniowa),

2. Informatyka Stosowana.

Tytuł pracy magisterskiej: „Opracowanie programu do otrzymywania
i obróbki danych fotometrycznych źródeł i opraw oświetleniowych
z wykorzystaniem goniofotometru ramiennego”.

 

Uprawnienia, kursy i szkolenia

2009 - 2014

Świadectwo kwalifikacyjne SEP w zakresie dozoru i eksploatacji

02.2011 - 12.2011

Politechnika Łódzka. Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki. Studia podyplomowe „Termografia w podczerwieni”

12.03.2009

Integracja systemów zarządzania zasobami energetycznymi budynków HMS/BMS

 


 

Staże naukowe:

09.2007 -  09.2008

University of Strathlyce (Szkocja, Glasgow). Staż naukowy
w Instytucie Fotoniki.

06.2004 - 07.2004

Politechnika w Mariupolu (Ukraina), opiekun wymiany studenckiej

 

Członkostwo w stowarzyszeniach

2010 -  2014

Członek Komisji ds. Młodzieży i Studentów  OŁ SEP

2010 -  2012

Założyciel i przewodniczący Studenckiego Koła IEEE na WEEIiA PŁ

 

 Dorobek naukowy

 

  1. Pawelek R., Wasiak I., Kelm P.: Praca Autonomiczna Mikrosystemów Elektroenergetycznych Niskiego Napięcia, 13ta konferencja «Aktualne Problemy w Elektroenergetyce», 12-14 czerwca 2013 r,  Jurata

  2. Pawelek R., Wasiak I., Mienski R., Kelm P., Gburczyk P.: Development of the Laboratory of Distributed Generation in the Lodz University of Technology, 7th International Conference «Power Engineering: Administration, Quality and Efficiency Of Energy Resources Use», Blagoveshchensk (Russia, Amur Region), June 4-6, 2013

  3. Pawelek R., Wasiak I., Mienski R., Gburczyk P., Kelm P: Smart Grid Test Laboratory in The Technical University of Lodz – Operating Experience, 6th All-Russia International Scientific and Technical Conference «Energetics: Power Engineering Administration, Quality and Efficiency of Energy Resources Use», Blagoveshchensk (Russia, Amur Region), May 25-27, 2011, s. 344-349 (ISBN 978-5-93493-154-5)