Wydarzenia


  Nominacja profesorska

03.02.2023 r.

 

Prof. Irena Wasiak jest absolwentką Wydziału Elektrycznego PŁ (obecnie EEIA) i od czasu ukończenia studiów pracuje w Instytucie Elektroenergetyki naszej Uczelni. W roku 1987 uzyskała stopień doktora, a w roku 2007 doktora habilitowanego nauk technicznych. Tytuł profesora otrzymała postanowieniem Prezydenta RP z dnia 21 grudnia 2022 r.

 

Więcej >>

 

 

 

 

 

  Wizyta studentów WEEIA Politechniki Łódzkiej w Global Engineering Center fabryki Hitachi-Energy, Łódź

12.12.2022 r.

 

Studenci 7 semestru kierunku Elektrotechnika, dzięki rozwijanej współpracy badawczej pomiędzy Instytutem Elektroenergetyki PŁ a Hitachi-Energy, mieli okazję odwiedzić fabrykę transformatorów Hitachi-Energy, mieszcząca się w Łodzi przy ul. Aleksandrowskiej. Podczas całodziennej wizyty była okazja do zapoznania się z procesem produkcyjnym zarówno w Zakładzie Transformatorów Dystrybucyjnych jak i w Zakładzie Transformatorów Mocy. Studenci zostali również zapoznani z funkcjonującymi na terenie fabryki Global Engineering Center i Technology Center. Za organizację tego wydarzenia ze strony Instytutu odpowiedzialny był dr hab. inż. Paweł Rózga, prof. uczelni zaś ze strony Hitachi-Energy Piotr Nowicki, Agnieszka Ślefarska oraz Agnieszka Baczyńska. Obie strony zgodziły się w pełni, że takie wizyty muszą być kontynuowane.

 

  Nowe stanowisko laboratoryjne

23.11.2022 r.

 

Studenci 7 semestru kierunku Elektrotechnika, dzięki rozwijanej współpracy badawczej pomiędzy Instytutem Elektroenergetyki PŁ a Hitachi-Energy, mieli okazję odwiedzić fabrykę transformatorów Hitachi-Energy, mieszcząca się w Łodzi przy ul. Aleksandrowskiej. Podczas całodziennej wizyty była okazja do zapoznania się z procesem produkcyjnym zarówno w Zakładzie Transformatorów Dystrybucyjnych jak i w Zakładzie Transformatorów Mocy. Studenci zostali również zapoznani z funkcjonującymi na terenie fabryki Global Engineering Center i Technology Center. Za organizację tego wydarzenia ze strony Instytutu odpowiedzialny był dr hab. inż. Paweł Rózga, prof. uczelni zaś ze strony Hitachi-Energy Piotr Nowicki, Agnieszka Ślefarska oraz Agnieszka Baczyńska. Obie strony zgodziły się w pełni, że takie wizyty muszą być kontynuowane.

 

  Wręczenie odznaczeń i wyróżnień

08.11.2022 r.

 

W dniu 08 listopada 2022 r. w auli im. A. Sołtana odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń i wyróżnień pracownikom Politechniki Łódzkiej. Uroczystość miała bardzo wniosły charakter. W Instytucie Elektroenergetyki w roku 2022 r. zostało wyróżnionych pięciu pracowników. Wyróżniono następujących pracowników:

dr hab. inż. Irena Wasiak, prof. uczelni - Złoty Krzyż Zasługi
dr hab. inż. Tomasz Piotrowski - Medal Złoty za Długoletnią Służbę
dr inż. Janusz Buchta - Medal Komisji Edukacji Narodowej
dr inż. Przemysław Tabaka - Medal Komisji Edukacji Narodowej
Beata Kowalska - Medal Złoty za Długoletnią Służbę
Odznaczenia państwowe i Medale za Długoletnią Służbę pracownicy Instytutu otrzymali z rąk Wojewody Łódzkiego dr Tobiasza Bocheńskiego, zaś medale Komisji Edukacji Narodowej wręczył Kurator Łódzki - Waldemar Flajszer.

 

  Memorandum dot. zrównoważonej polityki oświetleni zewnętrznego

08.11.2022 r.

 

Dzięki wysiłkom naukowców, wśród których znajduje się dr inż. Przemysław Tabaka, oraz aktywistów reprezentujących inne podmioty, zostało sformułowane Memorandum w sprawie ustanowienia prawnych podstaw zrównoważonej polityki oświetlenia zewnętrznego. Liczymy, że doprowadzi ono do oczekiwanych zmian w przepisach. Więcej informacji na temat Memorandum dostępne jest tutaj, natomiast pełna treść dokumentu dostępna jest tutaj.
 

 

 

 

 

 

  Wycieczka naukowo-techniczna do firmy GL Optic

06.06.2022r.

 

3 czerwca 2022 r. odbyła się wycieczka naukowo-techniczna studentów Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej do firmy GL Optic Polska, która jest producentem systemów do pomiaru oświetlenia, zarówno elementarnych źródeł LED jak i opraw oświetleniowych. Siedziba firmy znajduje się w Puszczykowie koło Poznania. W ramach jednodniowego wyjazdu pracownicy firmy zaprezentowali studentom m.in. Laboratorium Wzorcujące i Badawcze Promieniowania Optycznego CARLO. Warto nadmienić, że laboratorium to, jako jedyne w Europie Środkowo-Wschodniej, wyposażone jest w pierwotny wzorzec odniesienia, którym jest promiennik ciała doskonale czarnego. Udział w wyjeździe wzięło kilkunastu studentów zarówno z pierwszego jaki i drugiego stopnia z kierunku Elektrotechnika. Wśród uczestników wycieczki było kilkoro studentów realizujących w Instytucie Elektroenergetyki prace dyplomowe z zakresu szeroko pojętej techniki świetlnej. Organizatorem wyjazdu był pracownik naszego Instytutu dr inż. Przemysław Tabaka.

 

Więcej >>

 

 

  VI Ogólnopolska Konferencja na temat Zanieczyszczenia Światłem

28.09.2021 r.

W dniach 24-25.09.2021 r. odbyła się szósta edycja Ogólnopolskiej Konferencji na temat Zanieczyszczenia Światłem. Organizatorami konferencji byli: Polskie Towarzystwo Astronomiczne, Politechnika Łódzka, Centrum Nauki i Techniki EC1 oraz Planetarium CE1 w Łodzi. Miniona konferencja była kontynuacją cyklicznych spotkań naukowych, które pierwsze odbyło się w 2013 r. w Warszawie na wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Na miejsce konferencji wybrano Centrum Nauki i Techniki EC1, znajdujące się w zrewitalizowanej Elektrowni Łódzkiej, przy ul. Targowej 1/3 w Łodzi. Ideą konferencji jest rozpowszechnianie wiedzy na temat zanieczyszczenia światłem, dlatego co roku konferencja odbywa się w innym mieście. Z uwagi na naukowy charakter konferencji przyjęto zasadą, że rolę gospodarza (współorganizatora) konferencji pełni uczelnia wyższa w mieście, w którym organizowana jest konferencja. Gospodarzem szóstej edycji konferencji była Politechnika Łódzka. Ze strony Politechniki Łódzkiej, w organizację przedsięwzięcia zaangażowany był pracownik Instytutu Elektroenergetyki dr inż. Przemysław Tabaka. Z powodu sytuacji pandemicznej konferencja miała formułę hybrydową.

 

  12 Międzynarodowa Konferencja EPQU’20

15.09.2020 r.

W dniach 14-15.09.2020 r. odbyła się 12 Międzynarodowa Konferencja EPQU’20 (International Conference and Exhibition on Electrical Power Quality and Utilisation). Organizatorami konferencji byli: Instytut Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej, Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii Akademii Górniczo-Hutniczej im. Staszica w Krakowie, TAURON Dystrybucja SA oraz Electric Power Research Institute (USA), we współpracy z Wydziałem Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej oraz  firmą  ASTAT sp. .o.o. Tak jak w poprzednich edycjach Konferencji współprzewodniczyli prof. Zbigniew Hanzelka z AGH oraz dr hab. Irena Wasiak, prof. PŁ.

Tegoroczna 12 odsłona konferencji stanowiła kontynuację poprzednich edycji zainicjowanych przez Instytut Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej w 1987 r., a od 1997 r. organizowanych wspólnie z Katedrą Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii Akademii Górniczo-Hutniczej. Poprzednie edycje konferencji odbyły się w Polsce – Łódź (1987, 1989) i Kraków (1997-2005, w cyklu dwuletnim),  na Ukrainie - Mariupol (1994), w Hiszpanii  - Barcelona (2007) oraz w Portugalii – Lizbona (2011).

Celem konferencji EPQU jest stworzenie forum do prezentacji osiągnięć oraz dyskusji  pomiędzy pracownikami uczelni wyższych i instytucji badawczych oraz praktykami działającymi w szeroko rozumianym przemyśle i energetyce zawodowej. Zakres konferencji obejmuje naukowe, techniczne, ekonomiczne i prawne zagadnienia dotyczące jakości i efektywnego użytkowania energii elektrycznej w elektroenergetycznych sieciach dystrybucyjnych AC i DC. Uwzględniane są problemy występujące zarówno po stronnie energetyki zawodowej (operatorów sieci dystrybucyjnych i przesyłowych) jak i odbiorców: przemysłowych, komercyjnych i komunalnych.

Ze względu na występujące obostrzenia związane z pandemią koronawirusa, tegoroczna edycja konferencji została zrealizowana w trybie on-line przy wykorzystaniu platformy Cisco Webex Events
(z pomocą firmy ATENDE S.A.), umożliwiającego transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikację uczestników wydarzenia.
Uczestnicy oraz osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniu miały możliwość dołączenia do transmisji on-line z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu. W trakcie dwóch dni konferencji, w sześciu sesjach plenarnych, wygłoszono 36 referatów naukowych, uprzednio zaakceptowanych przez Komitet Naukowy Konferencji.

Z ramienia Instytutu Elektroenergetyki czynny udział w organizacji konferencji brali dr inż. Ryszard Pawełek, dr inż. Michał Małaczek oraz dr inż. Paweł Kelm.

Kolejna tj. 13 edycja konferencji (EPQU22) planowana jest na rok 2022. Serdecznie  zapraszamy do wzięcia w niej udziału wszystkich obecnych oraz nowych uczestników.

 

  Obrona pracy doktorskiej

15.09.2020 r.

Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 28.07.2020 r. o godzinie 11:00 odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Michała Małaczka pt. „Strategia sterowania elektroenergetycznym mikrosystemem niskiego napięcia umożliwiająca jego elastyczną pracę w trybie połączenia z siecią zasilającą i w trybie wyspowym”. Rozprawa została zrealizowana pod opieką Pani dr hab. inż. Ireny Wasiak, prof. uczelni, a jej recenzentami byli prof. dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka (AGH, Kraków) oraz prof. dr hab. inż. Kazimierz Wilkosz (Politechnika Wrocławska).

Obrona miała charakter publiczny, jednakże ze względu na występujące obostrzenia związane z pandemią koronawirusa, odbyła się częściowo w trybie zdalnym przy wykorzystaniu platformy informatycznej webinariów PŁ, umożliwiającej transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikację uczestników wydarzenia. Osoby zainteresowane udziałem w obronie miały możliwość osobistego uczestnictwa lub dołączenia do transmisji on-line z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu. Była to pierwsza obrona doktoratu przeprowadzana w trybie hybrydowym na Politechnice Łódzkiej.

Wydarzenie zakończyło się jednomyślnym wnioskiem Komisji Doktorskiej skierowanym do Rady ds. Stopni Naukowych na Wydziale EEIA, o nadanie mgr inż. Michałowi Małaczkowi stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika.

W dniu 15.09.2020r. Rada do spraw Stopni Naukowych Politechniki Łódzkiej w dyscyplinach automatyka, elektronika i elektrotechnika oraz informatyka techniczna i telekomunikacja nadała magistrowi inżynierowi Michałowi Małaczkowi stopień doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika.

Serdecznie gratulujemy Doktorantowi i życzymy dalszych sukcesów osobistych i zawodowych

 

  Odznaczenia

13.11.2019 r.

 

W środę 13 listopada 2019 roku podczas uroczystego posiedzenia Senatu wręczono ponad 100 odznaczeń dla pracowników Politechniki Łódzkiej. Wicewojewoda łódzki – Karol Młynarczyk oraz prorektor Politechniki Łódzkiej prof. Ireneusz Zbiciński wręczyli ponad 80 medali i ponad 20 odznaczeń Zasłużony dla Politechniki. Wśród odznaczonych były 3 osoby z naszego Instytutu.  Złoty medal za długoletnią służbę otrzymali: dr hab. inż. Sławomir Barański, dr inż. Jarosław Galoch oraz Anna Misiurska.
Odznaczonym gratulacje złożyła dyrekcja Instytutu

 

  Nadanie godności Profesora Seniora Politechniki Łódzkiej

09.10.2019 r.

 

Z przyjemnością informujemy, że podczas uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2019/2020 został wręczony Panu Profesorowi Maciejowi Pawlikowi dokument nadania przez JM Rektora Politechniki Łódzkiej Godności Profesora Seniora Politechniki Łódzkiej.
Przyznanie tej zaszczytnej godności akademickiej jest potwierdzeniem ogromnego autorytetu oraz wyraz uznania dla Pana Profesora, jego wiedzy oraz znacznego dorobku naukowego w dziedzinie nauk technicznych, w szczególności zagadnień dotyczących elektrowni cieplnych.
 

Dyrektor i pracownicy składają prof. Maciejowi Pawlikowi serdeczne gratulacje
 
 

  Nadanie stopnia doktora habilitowanego

26.09.2019 r.

 

Z przyjemnością informujemy, że 26 września 2019 r. Rada Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej nadała naszemu pracownikowi dr. inż. Sławomirowi Barańskiemu stopień doktora habilitowanego nauk inżynieryjno - technicznych w dyscyplinie Inżynieria Lądowa i Transport. Osiągnięciem naukowo-badawczym, które stanowiło podstawę nadania stopnia naukowego i zostało poddane ocenie przez Komisję Habilitacyjną powołaną przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów, było osiągnięcie projektowo technologiczne: system bezpiecznej jazdy pociągu metra SOP, obecnie eksploatowany na I i II linii metra w Warszawie oraz na liniach A i B metra w Pradze oraz cykl publikacji opatrzonych wspólnym tytułem: „Bezpieczne prowadzenie pociągu metra". Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
 

  Nadanie stopnia doktora habilitowanego

24.09.2019 r.

 

Z przyjemnością informujemy, że 24 września 2019 r. Rada Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej nadała naszemu pracownikowi dr. inż. Andrzejowi Wędzikowi stopień doktora habilitowanego nauk technicznych, w dyscyplinie Elektrotechnika. Osiągnięciem naukowo-badawczym, które stanowiło podstawę nadania stopnia naukowego i zostało poddane ocenie przez Komisję Habilitacyjną powołaną przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów, był cykl 29 publikacji powiązanych tematycznie z głównym nurtem prac naukowo-badawczym habilitanta, opatrzonych wspólnym tytułem: „Optymalizacja rozwoju i pracy sieci elektroenergetycznych z generacją rozproszoną i źródłami odnawialnymi w warunkach rynku energii elektrycznej”. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
 

 Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

10.12.2018 r.

 

3 grudnia 2018 roku Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin wręczył coroczne nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe, indywidualne i dydaktyczne oraz sukcesy organizacyjne. Z przyjemnością informujemy, że jedną z nagrodzonych w tym roku osób był pracownik naszego Instytutu dr hab. inż. Paweł Rózga, który z rąk Wicepremiera Jarosława Gowina otrzymał Nagrodę za osiągnięcia naukowe I stopnia. Eksperci MNiSW docenili cykl publikacji dotyczących badań właściwości dielektrycznych estrów syntetycznych i naturalnych stosowanych jako płyny elektroizolacyjne w transformatorach energetycznych, który stał się podstawą do nadania dr hab. Pawłowi Rózdze stopnia dr hab. nauk technicznych. Serdecznie gratulujemy. Więcej >>
 

 Odznaczenia

13.11.2018 r.

 

W środę, 7 listopada 2018 roku w Sali widowiskowej PŁ odbyło się wyjątkowe posiedzenie Senatu, na którym wręczone zostały odznaczenia i wyróżnienia pracownikom oraz studentom Politechniki Łódzkiej. Wśród odznaczonych było sześć osób z naszego Instytutu. Wojewoda łódzki prof. Zbigniew Rau wręczył odznaczenia państwowe.
dr hab. inż. Andrzej Kanicki – prof. nadzw. został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.
Andrzej Miłek otrzymał Złoty Medal za Długoletnią Służbę
dr inż. Andrzej Oziemski otrzymał Srebrny Medal za Długoletnią Służbę.
Wicekurator łódzki - Jolanta Kuropatwa wręczyła 19 Medali Komisji Edukacji Narodowej dla pracowników naukowych i dydaktycznych. Wśród nich byli: prof. dr hab. inż. Jan Anuszczyk oraz dr inż. Sabina Domaradzka.
Rektor Politechniki Łódzkiej prof. Sławomir Wiak wręczył 18 pracownikom Odznaki Zasłużony dla Politechniki Łódzkiej. Wśród nich była dr inż. Wiesława Pabjańczyk.
Odznaczonym gratulacje złożyła dyrekcja Instytutu oraz współpracownicy.
Więcej >>
 

 Nagroda Simensa

26.09.2018 r.

 

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że student kierunku Elektrotechnika Bartłomiej Pasternak został nagrodzony nagrodą II stopnia w II Konkursie o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów z dziedziny Elektroenergetyki. Promotorem pracy był pracownik naszego Instytutu dr hab. inż. Paweł Rózga. Tytuł nagrodzonej pracy inżynierskiej to "Badania izolacyjnych estrów syntetycznych w układzie o polu nierównomiernym z przegrodą izolacyjną przy napięciu udarowym piorunowym biegunowości ujemnej". Więcej >>
 

 Wyniki konkursu na najlepsza pracę dyplomową inżynierską

21.05.2018 r.

 

Rozstrzygnięto konkurs na najlepszą pracę inżynierską o tematyce energetycznej. Konkurs organizowany jest corocznie przez Firmę Veolia Energia Łódź S.A., a jego celem jest stymulowanie zainteresowania studentów Politechniki Łódzkiej energetyką, szczególnie obszarem związanym ze skojarzonym wytwarzaniem ciepła i energii elektrycznej oraz ich dystrybucją.
W roku 2018 na konkurs zgłoszono 9 prac. Miło nam poinformować, że pierwsze i trzecie miejsce zajęły prace studentów kierunku Energetyka na Wydziale EEIA, którzy realizowali prace dyplomowe w Instytucie Elektroenergetyki:

Miejsce pierwsze
Błażej Ciecierski za pracę pt. „Analiza możliwości poprawy efektywności energetycznej urządzeń potrzeb własnych elektrowni cieplnych”, student kierunku Energetyka na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ, promotor: dr inż. Tomasz Kotlicki

Miejsce drugie
Bartłomiej Więcek za pracę pt. „Określenie stopnia wyczerpania materiału korpusu zewnętrznego części wysokoprężnej turbiny bloku o dużej mocy”, student kierunku Energetyka na Wydziale Mechanicznym PŁ, promotor: dr inż. Mariusz Susik

Miejsce trzecie
Marcin Kozyra za pracę pt. „Kogeneracja rozproszona z zastosowaniem turbin gazowych”, student kierunku Energetyka na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ, promotor: dr inż. Janusz Buchta

Gratulujemy wyróżnionym studentom i ich promotorom.

Oficjalne wręczenie dyplomów laureatom konkursu odbędzie się na uroczystym posiedzeniu Senatu Politechniki Łódzkiej w dniu 24 maja (czwartek) 2018 roku o godzinie 11.00 w audytorium A. Sołtana przy ul. Stefanowskiego 1/15.

 
 

 Nadanie stopnia doktora habilitowanego

20.03.2018 r.

 

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 13 marca br. Rada Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej nadała naszemu pracownikowi dr. inż. Michałowi Kaczmarkowi stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika. Osiągnięcie naukowe stanowił cykl 12 prac powiązanych tematycznie określony wspólnym tytułem: „Analiza pracy i metodyka badań indukcyjnych przekładników prądowych i napięciowych podczas transformacji przebiegów odkształconych i sygnałów sinusoidalnych o podwyższonej częstotliwości.
 

 Odznaczenia

16.11.2017 r.

 

W środę, 15 listopada 2017 roku w Sali widowiskowej PŁ odbyło się wyjątkowe posiedzenie Senatu, na którym wręczone zostały odznaczenia i wyróżnienia pracownikom oraz studentom Politechniki Łódzkiej.  Więcej >>
 
 

 Seminarium YEEES

10.11.2017 r.

 

W dniach 26-27 października 2017 r. doktoranci z Instytutu Elektroenergetyki zorganizowali 23 międzynarodowe seminarium YEEES dla młodych naukowców. Young Energy Economists and Engineers Seminar jest konferencją o długiej tradycji, organizowaną dwa razy do roku na prestiżowych europejskich uczelniach. Tematyka seminarium dotyczy aspektów ekonomicznych i inżynieryjnych w energetyce.  Więcej >>
 
 

 Nowi doktoranci w roku akademickim 2017/2018

09.10.2017 r.

 

Serdecznie witamy w strukturach Instytutu Elektroenergetyki nowych doktorantów. Wraz z początkiem roku akademickiego 2017/2018 działalność naukową w poszczególnych zakładach rozpoczęli:
 
Zakład Sieci Elektroenergetycznych:
  • mgr inż. Dawid Chudy, opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Władysław Mielczarski
  • mgr inż. Adam Leśniak, opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Władysław Mielczarski
  • mgr inż. Robert Nawrot, opiekun naukowy: dr hab. inż. Irena Wasiak, prof. PŁ
  • mgr inż. Hubert Białas, opiekun naukowy: dr hab. inż. Irena Wasiak, prof. PŁ
Zakład Transportu i Przetwarzania Energii:
  • mgr inż. Mariusz Grąd, opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Jan Anuszczyk

 

 Inauguracja roku akademickiego 2017/2018

28.09.2017 r.

 

W dniu 28 września rozpoczął się nowy rok akademicki 2017/2018. Pracownikom Instytutu Elektroenergetyki życzymy jak największej satysfakcji z wykonywanej pracy dydaktycznej oraz wielu sukcesów w działalności naukowej. Wszystkim studentom życzymy determinacji w zdobywaniu nowej wiedzy i zaliczenia egzaminów w pierwszym terminie
 
 

 Projekt SmartLink – wyjazdy pracowników I15

11.05.2017 r.

 

Instytut Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej realizuje od września roku 2014 projekt SmartLink finansowany z programu Unii Europejskiej Erasmus Mundus. Jego zakończenie przewidziane jest na lipiec 2018 roku. Projekt SmartLink (http://smartlink-edu.eu) dotyczy współpracy pomiędzy uczelniami z państw członkowskich UE i uczelniami z krajów Azji Południowo-Wschodniej. Koordynatorem programu dla Politechniki Łódzkiej jest dr inż. Tomasz Siewierski. Ostatni, trzeci nabór chętnych na wyjazdy w ramach projektu Smart Link zakończył się w grudniu 2016 roku. W ramach tego naboru staże zagraniczne odbyli trzej pracownicy Instytutu Elektroenergetyki: dr inż. Tomasz Siewierski (BINUS University, Dżakarta, Indonezja), dr inż. Paweł Kelm (Sri Lanka Institute of Information Technology, Sri Lanka), dr inż. Marcin Steczek (Jadavpur University, Kalkuta, Indie). Łącznie w ramach całego projektu już wyjechało lub wyjedzie na studia lub odbyło staże zagraniczne ponad 160 studentów i pracowników dydaktycznych i administracyjnych z Europy i z Azji. Więcej >>
 
 

 XIV Wojewódzkie Dni Młodego Elektryka w I15

25.04.2017 r.

 

W dniu 20 kwietnia 2017 roku odbyła się już XIV edycja Wojewódzkich Dni Młodego Elektryka (WDME) organizowanych przez Studenckie Koło SEP im. prof. Michała Jabłońskiego przy Politechnice Łódzkiej oraz Lodz University of Technology Student Branch IEEE. Podczas WDME uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zwiedzali laboratoria Instytutu: Laboratorium Generacji Rozproszonej (dr inż. Wojciech Łyżwa), Laboratorium Oświetlenia (dr inż. Przemysław Tabaka) oraz Laboratorium Technik Wysokich Napięć (dr hab. inż. Paweł Rózga i dr inż. Jarosław Galoch). Podczas imprezy wykład pt. „Praca mikrosystemów elektroenergetycznych niskiego napięcia” przedstawił mgr inż. Michał Małaczek, doktorant z Instytutu Elektroenergetyki. Wojewódzkie Dni Młodego Elektryka są cyklicznym wydarzeniem organizowanym od 2003 roku, w którym uczniowie szkół ponadgimnazjalnych poznają infrastrukturę Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej, mają okazję posłuchać ciekawych wykładów oraz wziąć udział w konkursie wiedzy praktycznej i teoretycznej. Więcej >>
 

 Nadanie stopnia doktora habilitowanego

16.03.2017 r.

 

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 14 marca br. na 903. posiedzeniu Rady Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej naszemu pracownikowi, dr. inż. Pawłowi Rózdze, Rada Wydziału nadała stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika. Osiągnięciem naukowo-badawczym, które stanowiło podstawę nadania stopnia i które oceniane było wcześniej przez Komisję Habilitacyjną powołaną przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów Naukowych, był cykl 14 publikacji tematycznych habilitanta opatrzonych tytułem: „Ocena porównawcza sposobu propagacji wyładowań elektrycznych w elektroizolacyjnych estrach biodegradowalnych i oleju mineralnym przy udarze napięciowym piorunowym w małych przerwach układu elektrod ostrze-izolowana płyta”. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
 
 

 Konsultacyjny Zespół Metrologiczny ds. Środowiska i Zmian Klimatycznych

15.12.2016 r.

 

Informujemy, że pracownik Instytutu Elektroenergetyki, dr inż. Przemysław Tabaka został zakwalifikowany do prac Grupy Roboczej ds. Promieniowania działającej w ramach Konsultacyjnego Zespołu Metrologicznego ds. Środowiska i Zmian Klimatycznych. Spotkanie Zespołu odbyło się 30 listopada 2016 roku w siedzibie Głównego Urzędu Miar w Warszawie. Serdecznie gratulujemy.
 
 

 Obrona rozprawy doktorskiej

14.12.2016 r.

 

Informujemy, że w dniu 7 grudnia 2016 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej doktoranta z Instytutu Elektroenergetyki, mgr inż. Wojciecha Łyżwy. Temat pracy doktorskiej brzmi: „Optimization of Energy Mix with Significant Shares of Renewable Energy Sources”. Promotorem pracy jest prof. dr hab. inż. Władysław Mielczarski, a promotorem pomocniczym dr inż. Michał Wierzbowski. W dniu 13 grudnia 2016 roku, Rada Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki nadała mgr inż. Wojciechowi Łyżwie stopień naukowy doktora nauk technicznych w dziedzinie elektrotechnika. Jednocześnie praca doktorska uzyskała wyróżnienie.
 

 Podziękowania za długoletnią pracę

28.11.2016 r.

 

W dniu 22 listopada 2016 odbyło się otwarte zebranie Instytutu Elektroenergetyki. W jego pierwszej części miała miejsce prezentacja też i osiągnięć rozprawy doktorskiej mgr inż. Z. Szymańskiego, której promotorem jest prof. Franciszek Mosiński. W części drugiej – o charakterze okolicznościowym – Pani dyrektor Irena Wasiak podziękowała za długoletnią pracę prof. Franciszkowi Mosińskiemu, który z początkiem roku akademickiego 2016/17 przeszedł na emeryturę. Pan prof. Franciszek Mosiński przez cały okres akademickiej aktywności związany był z Katedrą, a później z Zakładem Wysokich Napięć Instytutu Elektroenergetyki. Pracownicy Zakładu również podziękowali swojemu koledze, przyjacielowi, mentorowi i kierownikowi za wspólne lata pracy, które minęły szybciej niż powinny. Spotkanie okolicznościowe było kontynuowane w bibliotece Instytutu, gdzie w mniej formalnej atmosferze prof. Mosiński wspominał lata swojej pracy w Politechnice Łódzkiej. Podziękowania za pracę w Instytucie Elektroenergetyki zostały również złożone dr hab. inż. Wiesławowi Jałmużnemu, który również osiągnął wiek emerytalny oraz dr inż. Andrzejowi Oziemskiemu za 20 lat pracy. Więcej >>
 

 Złoty Medal za Długoletnią Służbę

24.11.2016 r.

 

W środę 16 listopada w Sali Widowiskowej Politechniki Łódzkiej odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych dla zasłużonych dla Uczelni pracowników. Odznaczenia, w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy wręczył wicewojewoda Karol Młynarczyk w towarzystwie rektora prof. Sławomira Wiaka. Wśród odznaczonych były dwie osoby z naszego Instytutu, które otrzymały Złoty Medal za Długoletnią Służbę: Zbigniew Marciniak i Elżbieta Sobańska. Uroczystość zakończyła się koncertem z udziałem artystów łódzkiej sceny operowej Więcej >>
 

 Konferencje naukowe

10.11.2016 r.

 

W dniach 19-22 września oraz 25-28 września 2016 roku, pracownicy Instytutu Elektroenergetyki dr inż. Paweł Rózga oraz mgr inż. Marcin Stanek wzięli udział w konferencjach 2016 IEEE International Conference on High Voltage Engineering and Application oraz 2016 International Conference on Condition Monitoring and Diagnosis, które odbyły się w chińskich miastach Chengdu oraz Xi’an. W trakcie sesji inauguracyjnej pierwszej z konferencji dr inż. Paweł Rózga wygłosił referat pt. "Comparison of Lightning Breakdown Voltage of Natural Ester Liquids of Different Viscosities". Przedstawiony został również referat w formie posteru pt. "Assessment of Positive Lightning Breakdown Voltage of Selected Ester Liquids in Point-to-Sphere Electrode System". W trakcie sesji posterowej drugiej z konferencji pracownicy Instytutu przedstawili referat pt. "Assessment of Electrical Strength of Liquid Immersed Pressboard using Three-Parameter Weibull Distribution". Więcej>>
 

 Nowi doktoranci

05.10.2016 r.

 

Serdecznie witamy w strukturach Instytutu Elektroenergetyki nowych doktorantów. Wraz z początkiem roku akademickiego 2016/2017 działalność naukową w poszczególnych zakładach rozpoczęli:
 
Zakład Sieci Elektroenergetycznych:
  • mgr inż. Tomasz Balcerzak, opiekun naukowy: dr hab. inż. Irena Wasiak, prof. PŁ
  • mgr inż. Rafał Dzikowski, opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Władysław Mielczarski
Zakład Wysokich Napięć:
  • mgr inż. Filip Stuchała, opiekun naukowy: dr hab. inż. Tomasz Piotrowski
 
 

 Electrical Power Networks EPNet 2016

23.09.2016 r.

 

W dniach 19-21 września br. pracownicy i doktoranci Instytutu Elektroenergetyki wzięli udział w konferencji Electrical Power Networks EPNet 2016, która odbyła się w Szklarskiej Porębie. Motywem przewodnim konferencji były sieci elektroenergetyczne. Pracownicy Instytutu Elektroenergetyki zaprezentowali następujące artykuły naukowe:
 

 

 IX Sympozjum "Kompatybilność Elektroenergetyczna w Elektrotechnice i Elektronice EMC'15"

5.10.2015 r.

 

Serdecznie zapraszamy Szanownych Państwa do wzięcia udziału w IX Sympozjum "Kompatybilność Elektromagnetyczna w Elektrotechnice i Elektronice "EMC'15", które odbędzie się w dniach 15-16 października 2015 r. w Łodzi. Tematyka Sympozjum obejmuje zagadnienia związane z kompatybilnością elektromagnetyczną w elektrotechnice, elektroenergetyce i elektronice, a w szczególności: pomiary w EMC, redukcja zaburzeń, zaburzenia i oddziaływania w systemach, właściwości i pomiary EMC obwodów drukowanych, normalizacja środowisk specjalnych, wyładowania piorunowe. Organizatorem konferencji jest Zakład Przekładników i Kompatybilności Elektromagnetycznej Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej.

 

 Jubileusz 70-lecia Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej

3.07.2015 r.

 

W dniu 23.06.2015 w budynku Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki miała miejsce uroczystość jubileuszowa związana z 70-leciem Instytutu Elektroenergetyki. Na uroczystość zaproszone zostały władze Uczelni oraz Wydziału, przedstawiciele zakładów i instytucji współpracujących z Instytutem, byli i obecni pracownicy Instytutu. 

Więcej >>