Oferta szkoleniowo-dydaktyczna


 

 

 Kursy specjalistyczne
Lp.  Tematyka kursów (czas: do 8 godzin)
1.  źródła odnawialne
2.  mikrosystemy elektroenergetyczne
3.  zasobniki energii
4  technika wodorowa
5  pomiary jakości energii elektrycznej
.6.  pomiary instalacji oświetleniowych
7.  przekładniki
8.  zagadnienia rynkowe związane z energetyką odnawialną
9.  ekonomika sektora energii odnawialnej
10.  rynek usług systemowych
11.  metody efektywnego i racjonalnego użytkowania energii elektrycznej
12.  racjonalizacja użytkowania energii elektrycznej
13.  optymalizacja sieci i urządzeń oświetleniowych, pod kątem efektywności i racjonalizacji użytkowania energii elektrycznej

<<<

 

 Szkolenia specjalistyczne
Lp.  Tematyka szkoleń (czas: powyżej 1 dnia)
1.  Energetyka odnawialna
2.  Integracja źródeł rozproszonych (odnawialnych) małej mocy z siecią elektroenergetyczną
3.  Konwencjonalne wytwarzanie energii elektrycznej
4  Przesył i rozdział energii (aspekty techniczne, aspekty prawne)
5  Generacja rozproszona
.6.  Mikrosystemy elektroenergetyczne
7.  Inteligentne sieci elektroenergetyczne
8.  Systemy magazynowania energii
9.  Elektroenergetyczna aparatura zabezpieczeniowa
10.  Jakość energii elektrycznej. Metody i środki poprawy jakości.
11.  Kompatybilność elektroenergetyczna
12.  Praca systemu elektroenergetycznego
13.  Rynek energii elektrycznej, rynek zdolności wytwórczych
14.  Systemy napędowe w pojazdach elektrycznych
15.  Projektowanie i eksploatacja instalacji oświetleniowych
16.  Instalacje biomasy w elektrociepłowniach i elektrowniach
17.  Oczyszczanie spalin w elektrociepłowniach i elektrowniach
18.  Kurs programowania w PSCAD, RSCAD
19.  Programowania sterowników PLC i paneli operatorskich
20.  Diagnostyka pojazdów

<<<

 

 

 Studia podyplomowe
Lp.  Tematyka studiów (czas: minimum 2 semestry)
1.  Inteligentne mikrosystemy energetyczne
2.  Energetyka odnawialna

3.

 Transport elektryczny

4.

 Odnawialne Źródła Energii

<<<

 

 

 

 

Potencjał dydaktyczny Instytutu