Instytut Elektroenergetyki PŁ
 
Zakład Transportu i Przetwarzania Energii
 dr inż. Sławomir Barański
 Stanowisko  Adiunkt
 Telefon służbowy  (042) 631 26 02
 E-mail  sbar@p.lodz.pl
 Pokój  Zakład Transportu i Przetwarzania Energii p.106 budynek C11

 1. Studia, stopnie i tytuły naukowe

 2. Dydaktyka (Wykaz prowadzonych zajęć dydaktycznych)

 3. Wybrane publikacje (Wykaz ważniejszych publikacji)

 4. Zainteresowania naukowe

 5. Członkostwo

 6. Odznaczenia

 6. Nagrody