Instytut Elektroenergetyki PŁ
 Zakład Sieci Elektroenergetycznych
 dr inż. Przemysław Tabaka
 Stanowisko  Adiunkt
 Telefon służbowy  (042) 631 26 10
 E-mail  przemyslaw.tabaka@wp.pl
 Adres prywatnej strony www  www.przemyslawtabaka.info
 Pokój  budynek A11, pok. 508 (V-piętro)

 1. Studia, stopnie i tytuły naukowe
 • 2002 r. - Wydział Elektrotechniki i Elektroniki PŁ, dyplom mgr inż. elektryka w zakresie specjalności Elektroenergetyka, Oświetlenie elektryczne

 • 2008 r. - Wydział Elektrotechniki i Elektroniki PŁ, doktorat w dziedzinie Elektrotechnika, specjalność technika świetlna


 2. Dydaktyka (Wykaz prowadzonych zajęć dydaktycznych)
 • Czynnik zagrożeń - oświetlenie

 • Oświetlenie i instalacje oświetleniowe

 • Oświetlenie elektryczne

 • Oświetlenie wnętrz

 • Miernictwo techniki świetlnej

 • Sieci i instalacje oświetleniowe

 • Systemy zarządzania jakością

 • Projekt kompetencyjny

 • Elektroenergetyka

 • Informatyka

 • Metody numeryczne

 • Modelowanie w elektrotechnice

 • Rozdział i przesył energii elektrycznej

 • Wstęp do elektrotechniki


 3. Wybrane publikacje (Wykaz ważniejszych publikacji)
 • Tabaka P.: Badania porównawcze zamienników tradycyjnych żarówek, Przegląd Elektrotechniczny nr 9/2010, str. 315-321

 • Tabaka P.: Results of laboratory measurements of index curves, Przegląd Elektrotechniczny nr 8/2008, str. 147-150

 • Tabaka P.: Zależność bryły fotometrycznej powierzchni odbijającej w sposób kierunkowo-rozproszony od kierunku oświetlania, Przegląd Elektrotechniczny nr 1/2008, str. 16-19

 • Tabaka P. Gabryjelski Z.: Stanowisko do wyznaczania bryły fotometrycznej światła odbitego, Przegląd Elektrotechniczny nr 3/2006, str. 74-75

 • Tabaka P.: Przewody stosowane w oprawach oświetleniowych. Międzynarodowy system oznaczania przewodów CENELEC, Przegląd Elektrotechniczny nr 5/2004, str. 420-423

 • Tabaka P.: Oświetlenie iluminacyjne wybranego obiektu architektonicznego, Przegląd Elektrotechniczny nr 4/2003, str. 265-268


 4. Zainteresowania naukowe
 • Elektryczne źródła światła

 • Pomiary fotometryczne


 5. Członkostwo
 • Stowarzyszenie Elektryków Polskich

 • Polski Komitet Oświetleniowy


 6. Odznaczenia

 7. Nagrody
 • 2008 r. - nagroda II stopnia J M Rektora PŁ za osiągnięcia w działalności naukowej
 • 2011 r. - nagroda III stopnia w konkursie im. prof. Mieczysława Pożaryskiego na najlepsze prace opublikowane w czasopismach naukowo-technicznych SEP w 2010 r.