Instytut Elektroenergetyki PŁ
 Zakład Sieci Elektroenergetycznych
 dr inż. Przemysław Markiewicz
 Stanowisko  Wykładowca
 Telefon służbowy  (042) 631 25 93
 E-mail  przemyslaw.markiewicz@p.lodz.pl
 Pokój  p. 211 budynek A11

 1. Studia, stopnie i tytuły naukowe

 2. Dydaktyka (Wykaz prowadzonych zajęć dydaktycznych)

 3. Wybrane publikacje (Wykaz ważniejszych publikacji)

 4. Zainteresowania naukowe

 5. Członkostwo

 6. Odznaczenia

 6. Nagrody