Specjalizacja badawcza


 Obszary działalności

 

Konwencjonalne wytwarzanie energii elektrycznej
  Niezawodność bloków energetycznych
  Układy potrzeb własnych bloków energetycznych
     
Przesył i rozdział energii, generacja rozproszona
  Optymalizacją pracy sieci elektroenergetycznych
  Integracja generacji rozproszonej oraz energetyka odnawialna
  Rynki energii
  Jakość zasilania odbiorców
  Diagnostyka transformatorów
     
Użytkowanie energii elektrycznej
  Kompatybilność elektromagnetyczna
  Systemy bezpieczeństwa w sterowaniu ruchem kolejowym (ATP, ATC)
  Systemy napędowe w elektrycznych pojazdach szynowych
  Oświetlenie przestrzeni (nowoczesne źródła światła)
     

 

 Prace naukowo-badawcze

 

Zakład Sieci  Elektroenergetycznych

 

Badanie stanów ustalonych i przejściowych w sieciach elektroenergetycznych
 

Systemy sterowania pracą sieci elektroenergetycznej z generacją rozproszoną (inteligentne mikrosystemy elektroenergetyczne, Smart Grids)
 

Badanie wpływu źródeł rozproszonych na pracę sieci elektroenergetycznych, określenie zdolności sieci do przyłączania źródeł

 

Zagadnienia rynku energii w kontekście rozwoju sieci z generacją rozproszoną
Wykorzystanie zasobników w sieciach rozdzielczych (z uwzględnieniem pojazdów elektrycznych)
 

Poprawa jakości zasilania odbiorców, sposoby i środki kompensacji zaburzeń elektromagnetycznych
 

Opracowanie strategii rozwoju sektora energetycznego w kontekście poprawy efektywności energetycznej i wykorzystania lokalnych zasobów
 

Zasady racjonalnego oświetlania przestrzeni (wnętrza i tereny zewnętrzne) z zastosowaniem nowoczesnych źródeł i systemów zasilania oświetlenia, wykorzystanie źródeł LED
     

Zakład Elektrowni

 

Układy potrzeb własnych bloków energetycznych dużej mocy
 

Niezawodność bloków energetycznych
 

Energetyczne wykorzystanie biomasy
     

Zakład Wysokich Napięć

 

Wyładowania niezupełne w urządzeniach elektrycznych wysokich napięć
 

Oddziaływanie infrastruktury elektrycznej na środowisko
     

Zakład Transportu i Przetwarzania Energii

 

Transmisja informacji między torem a pojazdem trakcyjnym dla potrzeb systemów sterowania ATP i ATC (Automatic Train Protection, Automatic Train Control)
 

Modelowanie, symulacje i próby testowe napędów trakcyjnych
 

Rozwój samochodów elektrycznych
 

Perspektywy rozwoju kolei dużych prędkości w Polsce