Instytut Elektroenergetyki PŁ

 Zakład

 Zakład Sieci Elektroenergetycznych

 Tytuł, imię i nazwisko

 dr hab. inż. Andrzej Kanicki

 Stanowisko

 Profesor nadzwyczajny

 Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych WEEIA PŁ

 Telefon służbowy  +48 42 631-25-92
 e-mail  andrzej.kanicki@p.lodz.pl
 pokój  Bud. A11, pok. 208
 Sylwetka naukowa

Zakres zainteresowania

Andrzej Kanicki ukończył studia na Politechnice Łódzkiej. Tam też otrzymał stopień doktora nauk techniczny i doktora habilitowanego w dyscyplinie elektrotechnika.  Aktualnie jest profesorem w Instytucie Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej. A. Kanicki opublikował ponad 100 artykułów, jest autorem lub współautorem 7 książek jak również wykonał około 100 prac dla różnych gałęzi przemysłu, z których wiele zostało wdrożonych. Zainteresowania naukowe A. Kanickiego skupiały się na następujących problemach: obliczanie prądów zwarciowych w systemie elektroenergetycznym, modelowanie i symulacja systemu elektroenergetycznego w stanach zakłóceniowych oraz zastosowanie komputerów w sterowaniu pracą systemu elektroenergetycznego.

 

Dorobek naukowy (wybrane pozycje)
 1. Kanicki A.: Metody stosowane w analizie awaryjnych wyłączeń w sieci elektroenergetycznej. Przegląd Elektrotechniczny, 2014, nr 3, s. 94-97
  Binek Małgorzata, Kanicki Andrzej: Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w identyfikacji parametrów wielkości zakłóceniowych. Przegląd Elektrotechniczny, 2014, nr 3, s. 51-57

 2. Kanicki A.: Mathematical model of electrical networks for multiple fault computations. ARCHIWUM ENERGETYKI, 2009, tom XXXIX, nr 2, str. 3-23

 3. Kanicki A.: Calculation Method of Branch Reactances in an Electrical Network Using Short-Circuit Current Values. ARCHIWUM ENERGETYKI, 2011, tom XLI, nr 1, str. 3-11.

 4. Pr. zbiorowa pod red. Angelo B. Baggini: HANDBOOK OF POWER QUALITY. Chapter 3: Kanicki A.: Voltage Control in Distribution Systems. John Wiley & Sons, Ltd, 2008, str. 59-77.

 5. Kanicki A.: Elektrownia w systemie elektroenergetycznym. Wydawnictwo Instytutu Elektroenergetyki PŁ, Łódź 2011, str. 165.

 6. Kanicki A.: "Modelowanie systemu elektroenergetycznego w stanach zakłóceniowych z wykorzystaniem metody składowych symetrycznych". Zeszyty Naukowe PŁ nr 961, Rozprawy Naukowe, Z. 349, Łódź, 2006, str. 176.

 7. Pr. zbiorowa pod red. K. Wilkosza: Problemy systemów elektroenergetycznych. Monografia PAN. Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2002. Rozdział 18,

 8. Andrzej Kanicki, Zbigniew Kowalski, Rozmysław Mieński, Józef Wiśniewski: Komputerowe symulatory do badania stanów zwarciowych w systemach elektroenergetycznych, str. 467-500.

 9. Kanicki A., Wiśniewski J.: Parametry elektryczne linii kablowych z zastosowanym przeplotem żył powrotnych. PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, Nr 9a, 2012.

 10. Kanicki A., Wiśniewski J.: DOBÓR PARAMETRÓW WYŁĄCZNIKA GENERATOROWEGO BLOKU 1000 MW. Energetyka, nr 8, 2013, str. 622-626.

 11. Kanicki Andrzej, Wiśniewski Józef: Dobór parametrów wyłącznika generatorowego bloku 1000 MW. Energetyka, problemy energetyki i gospodarki paliwowo - energetycznej, 2013, nr 8, s. 622-626

 12. Szypowski M. Kanicki A. Mielczarski W.: Metoda uwzględniania strat mocy czynnej w modelowaniu przypływów sieciowych dla optymalizacji rozdziału obciążeń. ENERGETYKA 2004, str. 18-23.

 13. Szypowski M. Kanicki A. Mielczarski W.: Koncepcja rozdziału obciążeń na zdecentralizowanym rynku bilansującym. RYNEK ENERGII, nr 3 (46) 2003, str. 2-6