Aktualności


 

 Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

10.12.2018 r.

 

3 grudnia 2018 roku Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin wręczył coroczne nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe, indywidualne i dydaktyczne oraz sukcesy organizacyjne. Z przyjemnością informujemy, że jedną z nagrodzonych w tym roku osób był pracownik naszego Instytutu dr hab. inż. Paweł Rózga, który z rąk Wicepremiera Jarosława Gowina otrzymał Nagrodę za osiągnięcia naukowe I stopnia. Eksperci MNiSW docenili cykl publikacji dotyczących badań właściwości dielektrycznych estrów syntetycznych i naturalnych stosowanych jako płyny elektroizolacyjne w transformatorach energetycznych, który stał się podstawą do nadania dr hab. Pawłowi Rózdze stopnia dr hab. nauk technicznych. Serdecznie gratulujemy. Więcej >>
 

 Odznaczenia

13.11.2018 r.

 

W środę, 7 listopada 2018 roku w Sali widowiskowej PŁ odbyło się wyjątkowe posiedzenie Senatu, na którym wręczone zostały odznaczenia i wyróżnienia pracownikom oraz studentom Politechniki Łódzkiej. Wśród odznaczonych było sześć osób z naszego Instytutu. Wojewoda łódzki prof. Zbigniew Rau wręczył odznaczenia państwowe.
dr hab. inż. Andrzej Kanicki – prof. nadzw. został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.
Andrzej Miłek otrzymał Złoty Medal za Długoletnią Służbę
dr inż. Andrzej Oziemski otrzymał Srebrny Medal za Długoletnią Służbę.
Wicekurator łódzki - Jolanta Kuropatwa wręczyła 19 Medali Komisji Edukacji Narodowej dla pracowników naukowych i dydaktycznych. Wśród nich byli: prof. dr hab. inż. Jan Anuszczyk oraz dr inż. Sabina Domaradzka.
Rektor Politechniki Łódzkiej prof. Sławomir Wiak wręczył 18 pracownikom Odznaki Zasłużony dla Politechniki Łódzkiej. Wśród nich była dr inż. Wiesława Pabjańczyk.
Odznaczonym gratulacje złożyła dyrekcja Instytutu oraz współpracownicy.
Więcej >>
 

 Nagroda Simensa

26.09.2018 r.

 

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że student kierunku Elektrotechnika Bartłomiej Pasternak został nagrodzony nagrodą II stopnia w II Konkursie o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów z dziedziny Elektroenergetyki. Promotorem pracy był pracownik naszego Instytutu dr hab. inż. Paweł Rózga. Tytuł nagrodzonej pracy inżynierskiej to "Badania izolacyjnych estrów syntetycznych w układzie o polu nierównomiernym z przegrodą izolacyjną przy napięciu udarowym piorunowym biegunowości ujemnej". Więcej >>
 

 Wyniki konkursu na najlepsza pracę dyplomową inżynierską

21.05.2018 r.

 

Rozstrzygnięto konkurs na najlepszą pracę inżynierską o tematyce energetycznej. Konkurs organizowany jest corocznie przez Firmę Veolia Energia Łódź S.A., a jego celem jest stymulowanie zainteresowania studentów Politechniki Łódzkiej energetyką, szczególnie obszarem związanym ze skojarzonym wytwarzaniem ciepła i energii elektrycznej oraz ich dystrybucją.
W roku 2018 na konkurs zgłoszono 9 prac. Miło nam poinformować, że pierwsze i trzecie miejsce zajęły prace studentów kierunku Energetyka na Wydziale EEIA, którzy realizowali prace dyplomowe w Instytucie Elektroenergetyki:

Miejsce pierwsze
Błażej Ciecierski za pracę pt. „Analiza możliwości poprawy efektywności energetycznej urządzeń potrzeb własnych elektrowni cieplnych”, student kierunku Energetyka na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ, promotor: dr inż. Tomasz Kotlicki

Miejsce drugie
Bartłomiej Więcek za pracę pt. „Określenie stopnia wyczerpania materiału korpusu zewnętrznego części wysokoprężnej turbiny bloku o dużej mocy”, student kierunku Energetyka na Wydziale Mechanicznym PŁ, promotor: dr inż. Mariusz Susik

Miejsce trzecie
Marcin Kozyra za pracę pt. „Kogeneracja rozproszona z zastosowaniem turbin gazowych”, student kierunku Energetyka na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ, promotor: dr inż. Janusz Buchta

Gratulujemy wyróżnionym studentom i ich promotorom.

Oficjalne wręczenie dyplomów laureatom konkursu odbędzie się na uroczystym posiedzeniu Senatu Politechniki Łódzkiej w dniu 24 maja (czwartek) 2018 roku o godzinie 11.00 w audytorium A. Sołtana przy ul. Stefanowskiego 1/15.

 
 

 Nadanie stopnia doktora habilitowanego

20.03.2018 r.

 

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 13 marca br. Rada Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej nadała naszemu pracownikowi dr. inż. Michałowi Kaczmarkowi stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika. Osiągnięcie naukowe stanowił cykl 12 prac powiązanych tematycznie określony wspólnym tytułem: „Analiza pracy i metodyka badań indukcyjnych przekładników prądowych i napięciowych podczas transformacji przebiegów odkształconych i sygnałów sinusoidalnych o podwyższonej częstotliwości.
 

 Odznaczenia

16.11.2017 r.

 

W środę, 15 listopada 2017 roku w Sali widowiskowej PŁ odbyło się wyjątkowe posiedzenie Senatu, na którym wręczone zostały odznaczenia i wyróżnienia pracownikom oraz studentom Politechniki Łódzkiej.  Więcej >>
 
 

 Seminarium YEEES

10.11.2017 r.

 

W dniach 26-27 października 2017 r. doktoranci z Instytutu Elektroenergetyki zorganizowali 23 międzynarodowe seminarium YEEES dla młodych naukowców. Young Energy Economists and Engineers Seminar jest konferencją o długiej tradycji, organizowaną dwa razy do roku na prestiżowych europejskich uczelniach. Tematyka seminarium dotyczy aspektów ekonomicznych i inżynieryjnych w energetyce.  Więcej >>
 
 

 Nowi doktoranci w roku akademickim 2017/2018

09.10.2017 r.

 

Serdecznie witamy w strukturach Instytutu Elektroenergetyki nowych doktorantów. Wraz z początkiem roku akademickiego 2017/2018 działalność naukową w poszczególnych zakładach rozpoczęli:
 
Zakład Sieci Elektroenergetycznych:
  • mgr inż. Dawid Chudy, opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Władysław Mielczarski
  • mgr inż. Adam Leśniak, opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Władysław Mielczarski
  • mgr inż. Robert Nawrot, opiekun naukowy: dr hab. inż. Irena Wasiak, prof. PŁ
  • mgr inż. Hubert Białas, opiekun naukowy: dr hab. inż. Irena Wasiak, prof. PŁ
Zakład Transportu i Przetwarzania Energii:
  • mgr inż. Mariusz Grąd, opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Jan Anuszczyk

 

 Inauguracja roku akademickiego 2017/2018

28.09.2017 r.

 

W dniu 28 września rozpoczął się nowy rok akademicki 2017/2018. Pracownikom Instytutu Elektroenergetyki życzymy jak największej satysfakcji z wykonywanej pracy dydaktycznej oraz wielu sukcesów w działalności naukowej. Wszystkim studentom życzymy determinacji w zdobywaniu nowej wiedzy i zaliczenia egzaminów w pierwszym terminie
 
 

 Projekt SmartLink – wyjazdy pracowników I15

11.05.2017 r.

 

Instytut Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej realizuje od września roku 2014 projekt SmartLink finansowany z programu Unii Europejskiej Erasmus Mundus. Jego zakończenie przewidziane jest na lipiec 2018 roku. Projekt SmartLink (http://smartlink-edu.eu) dotyczy współpracy pomiędzy uczelniami z państw członkowskich UE i uczelniami z krajów Azji Południowo-Wschodniej. Koordynatorem programu dla Politechniki Łódzkiej jest dr inż. Tomasz Siewierski. Ostatni, trzeci nabór chętnych na wyjazdy w ramach projektu Smart Link zakończył się w grudniu 2016 roku. W ramach tego naboru staże zagraniczne odbyli trzej pracownicy Instytutu Elektroenergetyki: dr inż. Tomasz Siewierski (BINUS University, Dżakarta, Indonezja), dr inż. Paweł Kelm (Sri Lanka Institute of Information Technology, Sri Lanka), dr inż. Marcin Steczek (Jadavpur University, Kalkuta, Indie). Łącznie w ramach całego projektu już wyjechało lub wyjedzie na studia lub odbyło staże zagraniczne ponad 160 studentów i pracowników dydaktycznych i administracyjnych z Europy i z Azji. Więcej >>
 
 

 XIV Wojewódzkie Dni Młodego Elektryka w I15

25.04.2017 r.

 

W dniu 20 kwietnia 2017 roku odbyła się już XIV edycja Wojewódzkich Dni Młodego Elektryka (WDME) organizowanych przez Studenckie Koło SEP im. prof. Michała Jabłońskiego przy Politechnice Łódzkiej oraz Lodz University of Technology Student Branch IEEE. Podczas WDME uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zwiedzali laboratoria Instytutu: Laboratorium Generacji Rozproszonej (dr inż. Wojciech Łyżwa), Laboratorium Oświetlenia (dr inż. Przemysław Tabaka) oraz Laboratorium Technik Wysokich Napięć (dr hab. inż. Paweł Rózga i dr inż. Jarosław Galoch). Podczas imprezy wykład pt. „Praca mikrosystemów elektroenergetycznych niskiego napięcia” przedstawił mgr inż. Michał Małaczek, doktorant z Instytutu Elektroenergetyki. Wojewódzkie Dni Młodego Elektryka są cyklicznym wydarzeniem organizowanym od 2003 roku, w którym uczniowie szkół ponadgimnazjalnych poznają infrastrukturę Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej, mają okazję posłuchać ciekawych wykładów oraz wziąć udział w konkursie wiedzy praktycznej i teoretycznej. Więcej >>
 

 Nadanie stopnia doktora habilitowanego

16.03.2017 r.

 

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 14 marca br. na 903. posiedzeniu Rady Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej naszemu pracownikowi, dr. inż. Pawłowi Rózdze, Rada Wydziału nadała stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika. Osiągnięciem naukowo-badawczym, które stanowiło podstawę nadania stopnia i które oceniane było wcześniej przez Komisję Habilitacyjną powołaną przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów Naukowych, był cykl 14 publikacji tematycznych habilitanta opatrzonych tytułem: „Ocena porównawcza sposobu propagacji wyładowań elektrycznych w elektroizolacyjnych estrach biodegradowalnych i oleju mineralnym przy udarze napięciowym piorunowym w małych przerwach układu elektrod ostrze-izolowana płyta”. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
 
 

 Konsultacyjny Zespół Metrologiczny ds. Środowiska i Zmian Klimatycznych

15.12.2016 r.

 

Informujemy, że pracownik Instytutu Elektroenergetyki, dr inż. Przemysław Tabaka został zakwalifikowany do prac Grupy Roboczej ds. Promieniowania działającej w ramach Konsultacyjnego Zespołu Metrologicznego ds. Środowiska i Zmian Klimatycznych. Spotkanie Zespołu odbyło się 30 listopada 2016 roku w siedzibie Głównego Urzędu Miar w Warszawie. Serdecznie gratulujemy.
 
 

 Obrona rozprawy doktorskiej

14.12.2016 r.

 

Informujemy, że w dniu 7 grudnia 2016 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej doktoranta z Instytutu Elektroenergetyki, mgr inż. Wojciecha Łyżwy. Temat pracy doktorskiej brzmi: „Optimization of Energy Mix with Significant Shares of Renewable Energy Sources”. Promotorem pracy jest prof. dr hab. inż. Władysław Mielczarski, a promotorem pomocniczym dr inż. Michał Wierzbowski. W dniu 13 grudnia 2016 roku, Rada Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki nadała mgr inż. Wojciechowi Łyżwie stopień naukowy doktora nauk technicznych w dziedzinie elektrotechnika. Jednocześnie praca doktorska uzyskała wyróżnienie.
 

 Podziękowania za długoletnią pracę

28.11.2016 r.

 

W dniu 22 listopada 2016 odbyło się otwarte zebranie Instytutu Elektroenergetyki. W jego pierwszej części miała miejsce prezentacja też i osiągnięć rozprawy doktorskiej mgr inż. Z. Szymańskiego, której promotorem jest prof. Franciszek Mosiński. W części drugiej – o charakterze okolicznościowym – Pani dyrektor Irena Wasiak podziękowała za długoletnią pracę prof. Franciszkowi Mosińskiemu, który z początkiem roku akademickiego 2016/17 przeszedł na emeryturę. Pan prof. Franciszek Mosiński przez cały okres akademickiej aktywności związany był z Katedrą, a później z Zakładem Wysokich Napięć Instytutu Elektroenergetyki. Pracownicy Zakładu również podziękowali swojemu koledze, przyjacielowi, mentorowi i kierownikowi za wspólne lata pracy, które minęły szybciej niż powinny. Spotkanie okolicznościowe było kontynuowane w bibliotece Instytutu, gdzie w mniej formalnej atmosferze prof. Mosiński wspominał lata swojej pracy w Politechnice Łódzkiej. Podziękowania za pracę w Instytucie Elektroenergetyki zostały również złożone dr hab. inż. Wiesławowi Jałmużnemu, który również osiągnął wiek emerytalny oraz dr inż. Andrzejowi Oziemskiemu za 20 lat pracy. Więcej >>
 

 Złoty Medal za Długoletnią Służbę

24.11.2016 r.

 

W środę 16 listopada w Sali Widowiskowej Politechniki Łódzkiej odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych dla zasłużonych dla Uczelni pracowników. Odznaczenia, w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy wręczył wicewojewoda Karol Młynarczyk w towarzystwie rektora prof. Sławomira Wiaka. Wśród odznaczonych były dwie osoby z naszego Instytutu, które otrzymały Złoty Medal za Długoletnią Służbę: Zbigniew Marciniak i Elżbieta Sobańska. Uroczystość zakończyła się koncertem z udziałem artystów łódzkiej sceny operowej Więcej >>
 

 Konferencje naukowe

10.11.2016 r.

 

W dniach 19-22 września oraz 25-28 września 2016 roku, pracownicy Instytutu Elektroenergetyki dr inż. Paweł Rózga oraz mgr inż. Marcin Stanek wzięli udział w konferencjach 2016 IEEE International Conference on High Voltage Engineering and Application oraz 2016 International Conference on Condition Monitoring and Diagnosis, które odbyły się w chińskich miastach Chengdu oraz Xi’an. W trakcie sesji inauguracyjnej pierwszej z konferencji dr inż. Paweł Rózga wygłosił referat pt. "Comparison of Lightning Breakdown Voltage of Natural Ester Liquids of Different Viscosities". Przedstawiony został również referat w formie posteru pt. "Assessment of Positive Lightning Breakdown Voltage of Selected Ester Liquids in Point-to-Sphere Electrode System". W trakcie sesji posterowej drugiej z konferencji pracownicy Instytutu przedstawili referat pt. "Assessment of Electrical Strength of Liquid Immersed Pressboard using Three-Parameter Weibull Distribution". Więcej>>
 

 Nowi doktoranci

05.10.2016 r.

 

Serdecznie witamy w strukturach Instytutu Elektroenergetyki nowych doktorantów. Wraz z początkiem roku akademickiego 2016/2017 działalność naukową w poszczególnych zakładach rozpoczęli:
 
Zakład Sieci Elektroenergetycznych:
  • mgr inż. Tomasz Balcerzak, opiekun naukowy: dr hab. inż. Irena Wasiak, prof. PŁ
  • mgr inż. Rafał Dzikowski, opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Władysław Mielczarski
Zakład Wysokich Napięć:
  • mgr inż. Filip Stuchała, opiekun naukowy: dr hab. inż. Tomasz Piotrowski
 
 

 Electrical Power Networks EPNet 2016

23.09.2016 r.

 

W dniach 19-21 września br. pracownicy i doktoranci Instytutu Elektroenergetyki wzięli udział w konferencji Electrical Power Networks EPNet 2016, która odbyła się w Szklarskiej Porębie. Motywem przewodnim konferencji były sieci elektroenergetyczne. Pracownicy Instytutu Elektroenergetyki zaprezentowali następujące artykuły naukowe:
 

 

 IX Sympozjum "Kompatybilność Elektroenergetyczna w Elektrotechnice i Elektronice EMC'15"

5.10.2015 r.

 

Serdecznie zapraszamy Szanownych Państwa do wzięcia udziału w IX Sympozjum "Kompatybilność Elektromagnetyczna w Elektrotechnice i Elektronice "EMC'15", które odbędzie się w dniach 15-16 października 2015 r. w Łodzi. Tematyka Sympozjum obejmuje zagadnienia związane z kompatybilnością elektromagnetyczną w elektrotechnice, elektroenergetyce i elektronice, a w szczególności: pomiary w EMC, redukcja zaburzeń, zaburzenia i oddziaływania w systemach, właściwości i pomiary EMC obwodów drukowanych, normalizacja środowisk specjalnych, wyładowania piorunowe. Organizatorem konferencji jest Zakład Przekładników i Kompatybilności Elektromagnetycznej Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej.

 

 Jubileusz 70-lecia Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej

3.07.2015 r.

 

W dniu 23.06.2015 w budynku Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki miała miejsce uroczystość jubileuszowa związana z 70-leciem Instytutu Elektroenergetyki. Na uroczystość zaproszone zostały władze Uczelni oraz Wydziału, przedstawiciele zakładów i instytucji współpracujących z Instytutem, byli i obecni pracownicy Instytutu. 

Więcej >>