Informacje dla dyplomantów


na temat formalności jakie należy dopełnić aby móc przystąpić do egzaminu dyplomowego
 

  Wymagania formalne dotyczące dokumentów związanych z egzaminem dyplomowym


Student składa dwa egz. pracy dyplomowej dwustronnie drukowanej, w tym jedna bindowana (obydwie wersje z wklejoną i podpisaną (imię, nazwisko i nr albumu) płytą CD ( na końcu pracy w pliku w formacie pdf umożliwiającym wyszukiwanie słów w treści. Nazwa pliku powinna mieć postać: nr albumu_imię_nazwisko_mgr (lub _inż. zależnie od rodzaju pracy dyplomowej). Na końcu pracy trzeba umieścić dwa streszczenia: w jęz. polskim i angielskim. Na stronie tytułowej pod tematem pracy w jęz. polskim należy napisać również temat pracy w jęz. angielskim. Załączniki: oświadczenia, wydruk raportu z programu antyplagiatowego dołączamy do pracy luzemem.
 

  Zarządzenia Rektora


 

  Kwestionariusz osobowy