Dysertacje 2004-2019 r.


 Habilitacje

 

2019 r.


Tytuł: Bezpieczne prowadzenie pociągu metra

Autor: dr inż. Sławomir Barański

 

Tytuł: Optymalizacja rozwoju i pracy sieci elektroenergetycznych z generacją rozproszoną i źródłami odnawialnymi w warunkach rynku energii elektrycznej

Autor: dr inż. Andrzej Wędzik

 

 

2018 r.


Tytuł: Analiza pracy i metodyka badań indukcyjnych przekładników prądowych i napięciowych podczas transformacji przebiegów odkształconych i sygnałów sinusoidalnych o podwyższonej częstotliwości

Autor: dr inż. Paweł Rózga

 

 

2014 r.


Tytuł: Analiza właściwości przekładników napięciowych wysokiego napięcia w nietypowych warunkach eksploatacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem oscylacji ferrorezonansowych

Autor: dr inż. Wiesław Jałmużny

 

 

2014 r.


Tytuł: Metody wykrywania i rozpoznawania defektów w transformatorze na podstawie wyników analizy chromatograficznej gazów rozpuszczonych w oleju

Autor: dr inż. Tomasz Piotrowski

 

 

2008 r.


Tytuł: Symulacja i optymalizacja komputerowa w analizie indukcyjnego nagrzewania powierzchni płaskich

Autor: dr inż. Jerzy Zgraja

 

 

2007 r.


Tytuł: Modelowanie systemu elektroenergetycznego w stanach zakłóceniowych z wykorzystaniem metody składowych symetrycznych

Autor: dr inż. Andrzej Kanicki

 

Tytuł: Sterowanie jakością energii elektrycznej w elektroenergetycznych sieciach rozdzielczych z wykorzystaniem półprzewodnikowych kompensatorów  równoległych

Autor: dr inż. Irena Wasiak

 

 

 Doktoraty

 

2020 r.


Temat: Strategia sterowania elektroenergetycznym mikrosystemem niskiego napięcia umożliwiająca jego elastyczną pracę w trybie połączenia z siecią zasilającą i w trybie wyspowy

Autor: mgr inż. Michał Małaczek

Promotor: dr hab. inż.  Irena Wasiak, prof. uczelni

 

 

2014 r.


Temat: Optymalny rozdział obciążeń w systemie elektroenergetycznym w warunkach zdecentralizowanego rynku energii

Autor: mgr inż. Michał Szypowski

Promotor: dr hab. inż.  Andrzej Kanicki, prof. nadzw.

 

 

2013 r.


Temat: Optimization of Energy Balancing and Ancillary Services in Low Voltage Networks

Autor: mgr inż. Błażej Olek

Promotor: prof.  Władysław Mielczarski

 

Temat: Optimization Of  Optimization od Distribution Electrical Networks in the Modern Power Systems

Autor: mgr inż. Michał Wierzbowski

Promotor: prof. Władysław Mielczarski

 

 

2012 r.


Tytuł: Kształtowanie bryły fotometrycznej wieloźródłowej oprawy oświetleniowej z diodami elektroluminescencyjnymi

Autor: mgr inż. Paweł Kelm

Promotor: prof. Wojciech Żagan

 

Tytuł: Metody wyznaczania impedancji wejściowej elektrycznych pojazdów trakcyjnych z przekształtnikowymi układami napędowymi

Autor: Marcin Steczek

Promotor: prof. Adam Szeląg

 

2009 r.


Tytuł: Optymalizacja strefy szczelinowej silnika indukcyjnego fazą zwartą przy wykorzystaniu algorytmów ewolucyjnych

Autor: mgr inż. Piotr Błaszczyk

Promotor: prof. Jan Anuszczyk

 

Tytuł: Modelowanie uziomu stacji elektroenergetycznej z wykorzystaniem metod polowych

Autor: mgr inż. Przemysław Markiewicz

Promotor: dr hab. Andrzej Kanicki

 

Tytuł: Rola otuliny izolacyjnej na elektrodzie WN w mechanizmie rozwoju wyładowań elektrycznych w oleju transformatorowym

Autor:  mgr inż.Paweł Rózga

Promotor:  dr hab. Józef Galczak

 

 

2008 r.


Tytuł: Analiza pracy elektrowni wodnej w zwartej kaskadzie przyzaporowych elektrowni wodnych

Autor: mgr inż. Arkadiusz Maciaś

Promotor:  prof. Maciej Pawlik

 

 

2005 r.


Tytuł: Wpływ odkształceń napięcia i prądu na obciążalność transformatorów energetycznych

Autor: mgr inż. Bogusław Bocheński

Promotor:  prof. Franciszek Mosiński

 

 

2004 r.


Tytuł: Estymacja parametrów prądu roboczego w układach potrzeb własnych elektrowni z blokami energetycznymi dużej mocy

Autor: mgr inż. Roman Sikora

Promotor: prof. Janusz Skierski